Obvestilo o spremembi prometnega režima

8. 3. 2019