Z rekonstrukcijo cestišč in gradnjo novih cest do boljše pretočnosti prometa v občini in nižjih stroškov vzdrževanja

14. 9. 2021