Obvestilo o spremembi prometnega režima lokalne ceste in pločnika (Mekinje–Godič)

14. 1. 2019