Obvestilo o spremembah prometnega režima (delne občasne zapore regionalne ceste Stahovica – Črnivec)

3. 5. 2022