Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima na državni cesti (v križišču s Šolsko ulico v smeri proti Športni dvorani Kamnik-zaprtje mostu)

21. 10. 2021