Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Kajuhova pot)

25. 4. 2022