Motena oskrba s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica (Županje Njive, Kregarjevo, Bistričica in Zagorica)

18. 10. 2021