Motena oskrba s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Jakopičeva ulica)

7. 10. 2021