Osnovnošolci, ki so se udeležili KIKštarterjevega programa, so v finalu podjetniškega tekmovanja POPRI

3. 3. 2020