Uspešeno izveden 7. Festival Svobodne Video Produkcije

3. 2. 2020