Napotki prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah