Podpisali pogodbo o Preureditvi nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo

17. 3. 2022