Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima (Bakovnik – Svit in pločnik pri Bakovnik 2/a)

21. 3. 2022