Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zikova ulica)

24. 3. 2022