Nihalka in sedežnica znova obratujeta po rednem voznem redu

5. 4. 2022