Odprtje saniranega plazu na občinski cesti Špitalič–Dolina

5. 4. 2022