Pričetek del izgradnje kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

13. 4. 2022