Obisk kamniške turistične destinacije v letu 2021 pričakovano presega predhodno leto

19. 4. 2022