Odprtje razstave Tam pri Celovcu... Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi in uprizoritev enodejanke Plebiscit

9. 9. 2020