Nenadno zmanjšanje izdatnosti vodnega vira na vodovodnem sistemu Kamnik – Iverje

24. 9. 2020