Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Usnjarska ulica in Na produ)

5. 10. 2020