V Mekinjskem samostanu na ogled stalna razstava z naslovom Jože Plečnik 1872–1957. Arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunaju

9. 10. 2020