Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje- novo naselje in ulica Kamniško-zasavskega odreda)

19. 10. 2020