Razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in spremembe glede omejitev gibanja

19. 10. 2020