Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oz. športnih objektov po krajevnih skupnostih v letu 2020

29. 5. 2020