Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Streliška ulica in Vrhpolje od hišne številke 200 do številke 270)

20. 10. 2020