Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Medvedova ulica)

22. 10. 2020