- Začasna sprememba prometnega režima (lokalna cesta Rovt - Špitalič)

30. 10. 2020