Obvestilo o spremembi prometnega režima (vzdrževalna dela na mostu čez Nevljico)

4. 11. 2020