Dostava in prevzem toplih obrokov socialno ogroženim učencem in dijakom občine Kamnik

6. 11. 2020