Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Japljeva ulica)

9. 11. 2020