Začasno podaljšanje veljavnih vladnih ukrepov in sprejem novih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

13. 11. 2020