Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Šmarca, Gozd, Studenca in Kališe)

1. 12. 2020