Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ostaja Franci Kramar

17. 12. 2020