Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Miklavčičeva ulica, Svetčeva pot in Podgorje)

22. 12. 2020