Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima (Steletova, Kovinarska in Livarska ulica ter Janežičev drevored)

10. 2. 2022