Obvestilo o pričetku del izvedbe globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje

11. 2. 2022