Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima in moteni oskrbi s pitno vodo (Medvedova in Tomšičeva ulica)

21. 2. 2022