Gradimo kolesarsko povezavo od Kamnika do Godiča

22. 2. 2022