Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje pri Kamniku in v Nevljah)

25. 2. 2022