Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Sp. Stranje, Košiše, Vegova ulica in Trg talcev)

11. 3. 2022