Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje, Rudnik, Ulica Matije Blejca in Bakovniška ulica)

3. 11. 2021