Nagovor župana Mateja Slaparja k doslednemu spoštovanju ukrepov in vzpostavljanju medsebojnega razumevanja

18. 11. 2021