Žalna seja Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik v spomin na Jožefa Berleca

29. 11. 2021