Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima na državni cesti Kamnik – Ločica

15. 12. 2021