Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017