Mali grad

Podžupana

Podžupan Bogdan Pogačar

 Urad župana

Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Elektronski naslov: bogdan.pogacar@kamnik.si
Mobilni telefon: 040/780 406

Bogdan Pogačar se je rodil 20. avgusta 1979 v Ljubljani. Vseskozi živi na južnem delu občine Kamnik na Bakovniku. Obiskoval je Osnovno šolo Marije Vere na Duplici, nato pa šolanje nadaljeval na Srednji šoli za strojništvo v Ljubljani, kjer je pridobil poklic Stojnega tehnika. Po končani srednji šoli ga je pot zanesla na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, kjer je pridobil naziv diplomirani inženir geodezije. Svojo poklicno pot je začel v zasebnem geodetskem podjetju, nato pa se je zaposlil v Komunalnem podjetju Kamnik, d. o. o., kjer je kot vodja komunalnih dejavnosti zaposlen še danes.

Že od mladostniških let ga je privlačila politika in želja po aktivnem delovanju v javnem družbenem življenju, saj dojema to kot poslanstvo in kot odgovornost ter dolžnost do občank in občanov, občine in navsezadnje tudi do domovine. Kot 22-letnik (leta 2002) je svojo politično pot začel v Krajevni skupnosti Duplica, kjer je v letih 2006 – 2010 in 2013 – 2014 opravljal funkcijo predsednika oziroma vršilca dolžnosti predsednika Krajevne skupnosti Duplica, kot podpredsednik pa v Svetu Krajevne skupnosti Duplica deluje tudi v tem mandatu. Občinski svetnik je postal leta 2014, kjer je bil v mandatu 2014 – 2018 predsednik odbora za Prostor in komunalno ureditev, v tem mandatu pa je član omenjenega odbora.

Za svoje življenjsko vodilo priznava rek »Verjemi v to, kar delaš in delaj to v kar verjameš« in meni, da bi se moralo v politiko vključiti več ljudi oziroma posameznikov, vsaj na lokalni ravni, ker bi s tem akumulirali več znanja in izkušenj, ki bi posledično lahko pripomogle k hitrejšemu razvoju, urejenosti in dvigu kvalitete življenja v kraju.

Kot podžupan svojo vlogo vidi predvsem v strokovni koordinaciji med različnimi deležniki v vsakem procesu, projektu ali postopku. V vsak proces so vpeti različni pogledi na reševanje in potek le-tega, in sicer odvisno od tega kaj posamezni deležnik predstavlja. Zato je pomembno, da se v začetku jasno opredeli namen in cilj posameznega postopka, procesa ali projekta, torej jasno določijo uporabniške zahteve. Kot podžupan se bo vseh nalog, ki mu bodo zaupane s strani župana Mateja Slaparja, lotil odgovorno, racionalno in čim bolj učinkovito.

Pri vsem, kar počne, pa je v srcu z njim njegova družina, in sicer žena Mateja ter otroci Anže, Tinkara in Lara.

Podžupan Bogdan Pogačar bo funkcijo opravljal nepoklicno in je med drugim zadolžen za urejanje komunalne ureditve Velike planine, urejanje odvodnjavanja odpadnih voda v občini Kamnik, realizacijo projekta izgradnje Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in športne dvorane ter celostno obnovo javnih stavb v občini Kamnik.

Podžupan Aleksander Uršič

Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Elektronski naslov: sandi.ursic@kamnik.si
Mobilni telefon: 030/451 404

Aleksander Uršič se je rodil 30. novembra 1974 v Ljubljani. Otroštvo je preživel v Črni pri Kamniku, kjer z družino živi še danes. Osnovno šolo je obiskoval v Stranjah, srednjo pa v Domžalah. Poklicu strojni tehnik je kasneje dodal še poklic komercialista in se ob delu vpisal na Fakulteto za management, na kateri je trenutno absolvent.

A če je iskren, prisega na znanje in izkušnje, ki jih prinese življenje. Imel je srečo, da je na svoji pestri poklicni poti v gospodarstvu izkusil marsikaj, od dela v družinskem podjetju do dela v velikem podjetju in dejavnega sodelovanja pri preoblikovanju manjšega podjetja v večje uspešno podjetje. V gospodarstvu je spoznal, da se posameznik težko spopada z okostenelim kolesjem slovenskega uradniškega sistema. »A skupaj, v en glas, se zmorejo doseči še tako težko dosegljivi cilji,« pravi. Zato je bil dolga leta tesno vpet v civilnodružbene organizacije, kot so Mladinski center Kotlovnica, Svet staršev Osnovne šole Stranje, Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik, Avto športno društvo Kamniška Bistrica, Triatlon Klub Kamnik in druge. Zadnjih šest let vodi Plavalni klub Kamnik in ponosen je, da jim je v času njegovega vodenja uspelo odpraviti finančno in kadrovsko stisko kluba, ki je za Kamnik nepogrešljiv. V mandatu 2010–2014 je bil med drugim tudi član Nadzornega odbora Občine Kamnik.

Področje družbenih dejavnosti, kjer bo opravljal nepoklicno funkcijo podžupana, je obsežno in zahtevno. V letošnjem letu bo predvsem spoznaval to področje, prvi korak pa bo vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki, kar je do zdaj pogrešal. Vlogo podžupana vidi ravno v tem, da je povezovalni člen med občinskimi uradniki in uporabniki.

Je poročen in oče dveh sinov Jana in Žana.

Funkcijo podžupana opravlja nepoklicno in je med drugim zadolžen za koordinacijo akterjev na področju Smodnišnice, koordinacijo delovanja Javnega zavoda za kulturo Kamnik, pokritje bazena in ureditve ostale športne infrastrukture.