Mali grad

Podžupana

Podžupan dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.

Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Elektronski naslov: jernej.markelj@kamnik.si
Mobilni telefon: 030/451 403

Jernej Markelj se je rodil leta 1983 v Ljubljani in od svojega drugega leta živi v Kamniku. Obiskoval je Osnovno šolo Frana Albrehta in nato Gimnazijo Bežigrad. Strokovno izobrazbo je pridobil na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, del študijskih obveznosti pa je opravil na Leibnitzovi Univerzi v Hannovru v okviru Erasmus izmenjave. Po zaključku študija je pridobival projektantske izkušnje na Dunaju pri arhitektu Borisu Podrecci in sodeloval na več projektih v Sloveniji in v drugih državah Evrope. V Slovenijo se je vrnil kot mladi raziskovalec na Fakulteto za arhitekturo in vpisal doktorski študij na temo Vrednotenje trajnostnosti stavb. V tem obdobju je kot član upravnega odbora aktivno sodeloval v Društvu mladih raziskovalcev Slovenije pri organizaciji dogodkov za doktorske študente. Po zagovoru doktorata je opravil strokovni izpit za odgovornega projektanta arhitekture in se samozaposlil v kulturi.

V svoji arhitekturni pisarni se posveča načrtovanju sonaravnih in energijsko učinkovitih stavb, strokovno sodeluje tudi z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Vpet je v mednarodno raziskovalno akcijo COST Restore, ki združuje raziskovalce in druge soustvarjalce k oblikovanju rešitev za sonaravno in regenerativno grajeno okolje. Je soavtor več nagrajenih rešitev na arhitekturnih natečajih ter avtor več strokovnih in znanstvenih prispevkov.

Pred desetimi leti je bil skupaj z mladimi strokovnimi kolegi iz kamniškega okoliša soustanovitelj skupine Štajn. Z več delavnicami na festivalih Kamfest so opozarjali na neizkoriščene potenciale našega mesta, kar je privedlo do odpiranja polja razprav o urejanju kraja.

V funkciji podžupana si bo prizadeval za odprt dialog s strokovnjaki in drugimi deležniki za uravnotežen in trajnostno naravnan prostorski razvoj občine.

Rad je športno aktiven in se z veseljem udeleži kakšnega kulturnega dogodka. Glavo si razbistri tudi z izleti v naravo in okoliške planine.

Funkcijo podžupana opravlja nepoklicno in je zadolžen za področje urbanizma.

Podžupan Aleksander Uršič

Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Elektronski naslov: sandi.ursic@kamnik.si
Mobilni telefon: 030/451 404

Aleksander Uršič se je rodil 30. novembra 1974 v Ljubljani. Otroštvo je preživel v Črni pri Kamniku, kjer z družino živi še danes. Osnovno šolo je obiskoval v Stranjah, srednjo pa v Domžalah. Poklicu strojni tehnik je kasneje dodal še poklic komercialista in se ob delu vpisal na Fakulteto za management, na kateri je trenutno absolvent.

A če je iskren, prisega na znanje in izkušnje, ki jih prinese življenje. Imel je srečo, da je na svoji pestri poklicni poti v gospodarstvu izkusil marsikaj, od dela v družinskem podjetju do dela v velikem podjetju in dejavnega sodelovanja pri preoblikovanju manjšega podjetja v večje uspešno podjetje. V gospodarstvu je spoznal, da se posameznik težko spopada z okostenelim kolesjem slovenskega uradniškega sistema. »A skupaj, v en glas, se zmorejo doseči še tako težko dosegljivi cilji,« pravi. Zato je bil dolga leta tesno vpet v civilnodružbene organizacije, kot so Mladinski center Kotlovnica, Svet staršev Osnovne šole Stranje, Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik, Avto športno društvo Kamniška Bistrica, Triatlon Klub Kamnik in druge. Zadnjih šest let vodi Plavalni klub Kamnik in ponosen je, da jim je v času njegovega vodenja uspelo odpraviti finančno in kadrovsko stisko kluba, ki je za Kamnik nepogrešljiv. V mandatu 2010–2014 je bil med drugim tudi član Nadzornega odbora Občine Kamnik.

Področje družbenih dejavnosti, kjer bo opravljal nepoklicno funkcijo podžupana, je obsežno in zahtevno. V letošnjem letu bo predvsem spoznaval to področje, prvi korak pa bo vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki, kar je do zdaj pogrešal. Vlogo podžupana vidi ravno v tem, da je povezovalni člen med občinskimi uradniki in uporabniki.

Je poročen in oče dveh sinov Jana in Žana. Jan končuje srednjo vzgojiteljsko, Žan pa deveti razred Osnovne šole v Stranjah.

Funkcijo podžupana opravlja nepoklicno in je zadolžen za področje družbenih dejavnosti.