Mali grad

Vloge in obrazci

Spodaj najdete vloge in obrazce za poslovanje z Občino Kamnik, ki so razdeljeni po vsebinskih področjih.
 
Dodatne informacije in pojasnila na telefonski številki:
01 831 81 40 ali 01 831 81 41.
 

Seznam uradnih oseb Občine Kamnik, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov


Zdravstvo, socialno varstvo


Predšolsko varstvo, šola, izobraževanje, mladi


Podjetništvo, gostinstvo, turizem, prireditve


Promet (parkirne karte, cestne zapore)


Gradnja, infrastruktura, raba zemljišč in javnih površin


Oglaševanje in plakatiranje


Stanovanjsko področje


Drugi obrazci