Mali grad

Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Agromelioracija na komasacijskem območju Drnovo

Naložba se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.