Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

Spoštovane občanke, spoštovani občani

Nagovor župana Mateja Slaparja ob dnevu žena»pokonci glavo« je napisal Rudolf Maister v pesmi Mi. Tudi letos se bomo 29. marca, na praznik Občine Kamnik, spomnili njegovega rojstva in doprinosa slovenskemu narodu. Ta naš rojak je bil velik strateg in pogumen bojevnik, ki je samoiniciativno razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru. Samo za en dan je prehitel sovražnika, ki je načrtoval državni udar. Njemu se lahko zahvalimo, da velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške ni ostal v lasti tujcev. Bil je zaveden Slovenec, borec, človek širokega srca, ljubitelj slovenske besede, pesnik in strasten zbiralec knjig, ki je spodbujal kulturno in literarno življenje.

V današnjem času se spopadamo z drugačnimi izzivi, kot jih je imel Rudolf Maister. Borimo se proti koronavirusu, ki močno spreminja naša življenja in način razmišljanja. Kljub temu pa smo v okviru investicij na Občini Kamnik storili marsikaj. Uredili smo več kilometrov novih varnih šolskih poti in s tem pripadajočo infrastrukturo, kar nekaj makadamskih cest je bilo asfaltiranih ter urejenih drugih prometnih površin. S pogajanji smo znižali vrednost marsikatere investicije in posledično uredili več, kot bi sicer. Strateško smo vstopili na območje nekdanje smodnišnice, kupili del zemljišč na južnem delu tega območja in večino infrastrukture. Začela se je gradnja skupnega zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah in po nekaj letih smo uredili sistem parkiranja pod Veliko planino. Pot je trajala 14 let, a smo končno prišli do pomembnega mejnika in do objave razpisa za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Projekt smo racionalizirali za približno tri milijone evrov, prijavili smo se na razpis države in po zaključenih postopkih začnemo graditi novo šolo, ki so jo čakale številne generacije. Cilj Občine Kamnik je pristopiti tudi k trajni zaščiti vodnih virov in vsem občankam ter občanom zagotoviti kakovostno in čisto pitno vodo. Številnim podjetnikom ni bilo lahko ohranjati delovnih mest in mnoga kamniška podjetja so se pri tem spopadala z velikimi izzivi, zato naj se na tem mestu iskreno zahvalim tudi vsem njim. Zaradi izkušnje, ki smo ji priča v zadnjem letu, danes še toliko bolj cenimo vse, kar smo naredili skupaj. Brez zdravstvenih delavcev, služb zaščite, reševanja in pomoči, prostovoljcev in vseh zaposlenih v službah za preskrbo prebivalstva tega ne bi zmogli. Hvala pa tudi vam, spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, ker delujete odgovorno in  preventivno.

Rudolf Maister je pustil za seboj močno sled. Močno sled puščajo za seboj tudi Kamničanke in Kamničani, ki ustvarjajo pomembne koščke mozaika naše lokalne skupnosti, na katero smo izjemno ponosni. Živimo v občini, ki jo odlikujejo ustvarjalni in delovni ljudje. Vsako leto se še posebej zahvalimo tudi občinskim nagrajencem, ki so s svojim delovanjem dali poseben prispevek naši lokalni skupnosti in s številnimi dejanji prispevali k bogatitvi življenja v občini Kamnik. Prav njim se bomo ob letošnjem prazniku zahvalili na dostojen in razmeram primeren način z video vsebino, ki jo pripravljamo skupaj z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik, v neposrednem spletnem prenosu pa si jo boste lahko ogledali v ponedeljek, 29. marca 2021, ob 18. uri na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, na kanalu Občine Kamnik na Youtubu in spletnih povezavah ter družbenih omrežjih Doma kulture Kamnik.

Ob letošnjem prazniku Občine Kamnik vam želim, da bi ostali pogumni, da kljub drugačnemu načinu življenja ne bi izgubili vere in upanja. Bodite drzni v dobrih pobudah in drobnih dejanjih pozornosti. Z dvignjeno glavo in pokončno držo stopajmo naprej in iščimo rešitve, kot je to počel tudi naš general Rudolf Maister - Vojanov.

Srečno Kamnik – Maistrovo mesto

Vaš župan Matej Slapar

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Kamnik

V počastitev praznika Občine Kamnik vas v ponedeljek, 29. marca 2021, ob 18. uri vljudno vabimo k ogledu video vsebine na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, na YOUTUBE kanalu Občine Kamnik in spletnih povezavah ter družabnih omrežjih Doma kulture Kamnik. 

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bo podeljenih 5 priznanj Občine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Matej Slapar.

V kulturnem programu bodo nastopili Mešani pevski zbor Odmev Kamnik, Mestna godba Kamnik, učenci Glasbene šole Kamnik in plesalci Plesnega kluba Šinšin.

Počastimo in praznujmo dan Občine Kamnik skupaj.

Video vsebina se bo odvijala v živo in jo bomo izvedli v skladu s takratnimi epidemiološkimi razmerami in navodili pristojnih institucij.

Investicije v letu 2020

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Streliška ulica)V današnjem času se spopadamo z drugačnimi izzivi, kot jih je imel Rudolf Maister. Borimo se proti koronavirusu, ki je močno spremil naša življenja in način razmišljanja že v letu 2020. Ker letos nimamo prireditev in posebnih dogodkov, kjer bi zaznamovali izvedene investicije in projekte, smo se odločili, da vam jih v nadaljevanju predstavimo. Kljub posebnim okoliščinam v lanskem letu smo na Občini Kamnik storili marsikaj, veliko pa moramo še storiti. In v letošnjem letu nas čaka kar nekaj investicij, med katerimi je treba poudariti, da nas čaka največji finančni zalogaj – izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. V proračunu Občine Kamnik ni neomejenih finančnih sredstev, a vendarle smo s sredstvi ravnali gospodarno, skrbno in učinkovito ter s pogajanji z izvajalci dosegli kar se da nizke cene.

V nadaljevanju lahko preberete, koliko sredstev smo vložili v nekatere najpomembnejše investicije v lanskem letu in katere so te investicije. Narejenega pa je bilo še mnogo več, delo Občine Kamnik zato lahko spremljate tudi na naši uradni spletni strani www.kamnik.si.

ZAČETEK NAJVEČJEGA PROJEKTA V LETOŠNJEM LETU

Gradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Svetnice in svetniki so v mesecu novembru potrdili Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije – Investicijskega programa (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«. Na podlagi ocene osnutka novelacije iz novembra 2018, ki je znašal kar več kot 21 milijonov evrov, se je sedanja občinska uprava odločila, da pristopi k racionalizaciji projekta. Ta je bila jeseni s spremembo projekta pripravljena in posledično je bilo treba sprejeti ali pa pripraviti drugo novelacijo Investicijskega programa. S tem se je postavil temelj, da se je v letošnjem marcu pristopilo k objavi razpisa. Ocenjeno vrednost projekta smo znižali za tri milijone evrov, racionalizacija pa je bila zastavljena tako, da se ohrani obstoječe gradbeno dovoljenje, da se bistveno ne poslabša ali zmanjša pogojev izobraževalnega procesa – in to sta bili ključni zahtevi naše racionalizacije. V avgustu smo pripravili projektno nalogo, ki smo jo predali projektantu, ta je v septembru pristopil k spremembi dokumentacije PZI in v novembru je bilo gradivo pripravljeno, tako da smo lahko pristopili k pripravi druge novelacije programa IP.

V okviru racionalizacije se pohištvo spreminja iz tako imenovane alu-les izvedbe v tako imenovano alu izvedbo, spremenila in poenotila se je vrsta tlakov v šoli, racionalizirajo se elementi akustike in elementi elektro in strojnih inštalacij. Spremenila se je zasnova fasade, ki je bila prej bogato načrtovana. To je prineslo bistveno zmanjšanje investicijske cene. Vsi koraki so bili usklajeni s strani investitorja, projektanta in tudi s strani uporabnikov, saj je z vsemi ključnimi zadevami seznanjen tudi ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah. S potrditvijo investicijskega dokumenta Občina Kamnik tako izpolnjuje enega izmed zakonskih pogojev za realizacijo investicije, in sicer da ima ustrezno izdelano in s sklepom pristojnega organa potrjeno investicijsko dokumentacijo.

ZA VAS GRADIMO BOLJŠO INFRASTRUKTURO

Gradnja sekundarne kanalizacije in sekundarnih vodovodov v Tuhinjski dolini

V okviru tega projekta se je izgradila sekundarna kanalizacija v Tuhinjski dolini v dolžini več kot devet kilometrov (Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, Buč). V okviru gradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini se je izgradilo tudi skoraj štiri kilometre novega sekundarnega vodovoda različnih dimenzij, ki je zgrajen v naseljih Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Srednja vas, Loke, Potok ter Buč in bo omogočil lažjo prevezavo vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje. Hkrati je bilo izgrajenih še 320 metrov hodnika za pešce in javna razsvetljava v Srednji vasi pri Kamniku (od trgovine do avtobusnega postajališča). Vrednost del za Občino Kamnik je znašala 3.103.433,31 evra z DDV, obnovo državnih cest je plačala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Izgradnja javne razsvetljave Snovik

Javna razsvetljava Snovik je prvi sistem v kamniški občini s celovitim nadzorom in upravljanjem javne razsvetljave. Na razdalji 960 metrov je nameščenih 26 LED cestnih svetilk. Investicija je stala 74.000 evrov in jo je v celoti financirala Občina Kamnik.

Izgradnja zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah

Ureditev zbirnega centra je zasnovana v treh nivojih, ki bodo dostopni po položni rampi, zato bo vsak občan lahko z vozilom pripeljal odpadke do posameznega kontejnerja in jih vanj odložil, celotna površina z nameščenimi zabojniki pa bo pokrita z nadstrešnico. Cilj gradnje zbirnega centra za ravnanje z odpadki je predvsem zagotavljati okoljske standarde, reševati problematiko zbiranja komunalnih odpadkov upoštevajoč zakonsko predpisane standarde ter s tem zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja. Vrednost investicije, ki jo izvajamo skupaj s sosednjo Občino Komenda, znaša 1.180.285,36 evra. Od tega je delež Občine Kamnik 79 odstotkov oziroma 932.425,43 evra. Za projekt smo v letu 2020 in 2021 prejeli nepovratna in povratna sredstva.

Ureditev križišča državnih cest in izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter kanalizacije in vodovoda v Stahovici

Poleg ureditve semaforiziranega križišča in izgradnje hodnika za pešce so se zarisali novi prehodi za pešce, obnovil se je vodovod in uredili fekalna ter meteorna kanalizacija. Za predmetno investicijo je bila v mesecu februarja 2020 sklenjena pogodba z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer za sofinanciranje projekta. Vrednost investicije je 445.511,17 evra, od tega je Občina Kamnik namenila 216.954,60 evra, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa 228.556,58 evra.

Ureditev dela ceste skozi vas Podgorje

Občina Kamnik je skozi vas Podgorje naredila rekonstrukcijo poškodovanega dela vozišča v dolžini dvesto metrov. Rekonstrukcijska dela so zajemala: ureditev ustroja, izgradnjo meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo in asfaltiranje. Poleg rekonstrukcijskih del so se sredstva porabila še za izdelavo varnostnega načrta ter za izvajanje gradbenega nadzora. Sočasno z gradnjo ceste se je zgradilo tudi optično omrežje. Vrednost investicije je znašala 83.421 evrov.

Ureditev pločnika Markovo–Vir pri Nevljah

Dela v dolžini 350 metrov so obsegala zemeljska in gradbena dela, zacevitev obcestnega jarka ob regionalni cesti, vgradnjo granitnih robnikov in kock, vgradnjo cevi za TK, vgradnjo kabla za JR, postavitev drogov za JR in vertikalne prometne signalizacije, asfaltiranje, zaris horizontalne signalizacije ter postavitev JVO-ograj. Konec avgusta je upravljavec za državne ceste preplastil regionalno cesto v dolžini novozgrajenega pločnika. Vrednost investicije je znašala 162.713 evrov.

Rekonstrukcija dela ceste Nevlje–Oševek–Briše–Soteska

Dela v dolžini tristo metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo prepustov, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje ter vgradnjo zgornje obrabne plasti. Vrednost investicije je znašala 79.074 evrov.

Semaforizacija križišča v Šmarci

Poleg križišča so se uredile še površine za pešce, postavila vertikalna in zarisala horizontalna signalizacija ter asfaltiral del lokalne ceste. Investicijska dela so se izvedla v skladu s podpisanim sporazumom z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo o sofinanciranju investicije. Vrednost investicije je znašala 75.054 evrov.

Izgradnja pločnika Podhruška–Srednja vas

V okviru investicije se je uredil pločnik med avtobusnim postajališčem v Podhruški ter obstoječimi površinami za pešce v Srednji vasi (pri trgovini), in sicer v dolžini približno 380 metrov. Strošek izgradnje pločnika je približno 85.000 evrov.

Izgradnja kanalizacije Markovo–Poreber

V okviru investicije se je odvijala izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 490 metrov, in sicer v vrednosti približno 70.000 evrov.

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici

Na Sadnikarjevi ulici se je obnovilo približno šestdeset metrov kanalizacije za odpadne vode ter približno šestdeset metrov vodovoda, hkrati pa se je vgradil nov plinovod. Zaradi arheološkega nadzora ter polaganja granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so bila dela precej dolgotrajna. Vrednost investicije je znašala 44.819,24 evra.

Ureditev ceste Motnik–Zgornji Motnik

Zadnji neasfaltirani odsek na delu občinske ceste Motnik–Zgornji Motnik je bil v poletnih mesecih 2020 uspešno asfaltiran v dolžini 412 metrov, sočasno z ureditvijo odvodnjavanja. Vrednost investicije je znašala 50.570 evrov.

Ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom

Gre za ureditev 650 metrov makadamske lokalne ceste s precejšnjo strmino v naselju Studenca. Izbrani izvajalec je opravil zamenjavo spodnjega ustroja, izgradnjo opornih zidov iz kamna in betona, izdelavo drenaže kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo prepustov, postavitev JVO-ograje, ureditev brežin ob cesti s humusom in kokosovo mrežo, fino pripravo tamponske podlage, pripravo in dvig vodovodnih kap in jaškov, fino obdelavo odtočnih in izpustnih glav, asfaltiranje nosilne plasti asfalta v debelini šest centimetrov ter izvedbo obrabne zaporne plasti asfalta v debelini štiri centimetre.Vrednost investicije je znašala 173.843 evrov.

Ureditev povezovalne ceste Tunjice–Cerkljanska Dobrava

V občini Kamnik se je uredilo približno šeststo metrov ceste v širini 3,5 metra z bankinami in deloma asfaltnimi muldami, zgradila se je meteorna kanalizacija iz PVC- in betonskih cevi s prepusti in jaški v dolžini 125 metrov ter sedemdeset metrov jarka iz betonskih kanalet. Vrednost celotne investicije na strani Občine Kamnik je znašala 83.028 evrov.

SKRBIMO ZA GOSPODARSTVO

Spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov

Občina Kamnik je v letu 2020 v povezavi z epidemijo covida-19, ki je močno zaznamovala področje gospodarstva in še zlasti turizma kot gospodarske panoge, uvedla in razpisala ukrep »Spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov«, ki naj bi imel zlasti spodbujevalni učinek. Vrednost ukrepa je znašala 19.299 evrov. Z ukrepom želimo spodbuditi promocijo zasebnikov, s tem pa se bo promovirala tudi destinacija Kamnik.

SKRBIMO ZA VARNO LOKALNO SKUPNOST

Ureditev varnih poti v okolici POŠ Nevlje

V letu 2020 je bila uspešno izvedena prva faza izvedbe ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v bližini POŠ Nevlje, in sicer sočasno z gradnjo optičnega omrežja na tem območju. Izvedeni so bili ukrepi za umirjanje prometa (grbine), javna razsvetljava in delno sanirano vozišče. Vrednost investicije v letu 2020 je znašala 50.794 evrov. Letos je predvideno nadaljevanje druge faze tega projekta.

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku

V oktobru 2019 se je začela zahtevnejša sanacija plazu pod občinsko cesto Hrib pri Kamniku, ki je na podlagi načrta PZI predvidevala izgradnjo pilotne stene v dolžini 52,5 metra z vgrajenimi 33 piloti globine od osem do deset metrov. Vrednost sanacije je znašala 118.585 evrov, od tega je občina pridobila delno povrnjena sredstva s strani države v višini 50.500 evrov. Dela so bila uspešno zaključena maja 2020, vključno z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem ceste na tem delu plazu.

VLAGAMO V KULTURNO DEDIŠČINO, RAZVOJ KULTURE IN NJENO OHRANITEV

Prenova sanitarij v Maleševi galeriji

Občina je temeljito prenovila sanitarije v prvem nadstropju Galerije Miha Maleš, ki so namenjene obiskovalcem. Zamenjali so dotrajane instalacije, keramično stensko in talno oblogo ter sanitarno opremo. Vrednost investicije je znašala 15.400 evrov. 

Kulturni dom Šmartno

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2020 nadaljevala drugo fazo investicijsko-vzdrževalnih del Kulturnega doma Šmartno, in sicer se je izvajala obnova dvorane (sanacija vlažnih sten, menjava oken, vrat, stropne obloge, izvedba instalacij in podobno). Vrednost investicije je znašala 25.000 evrov.

Kulturni dom Srednja vas

Krajevna skupnost Srednja vas v Tuhinju je v letu 2020 izvajala prvo fazo investicijsko-vzdrževalnih del za prenovo krajevnega doma, in sicer so bila sredstva porabljena za zamenjavo oken v etaži, kjer je krajevni dom. Vrednost investicije je znašala 15.000 evrov.

Samostan Mekinje

V Samostanu Mekinje se je v lanskem letu nadaljevala obnova in urejanje dodatnih sob za nastanitev. Gre za prostore v mansardi samostana v Marijinem domu. Z dodano opremo in manjšimi preureditvami je tako sedaj na razpolago šestdeset ležišč (skupaj v prvem in drugem nadstropju), ki bodo lahko služila za prenočitev organiziranih skupin, izvedbo seminarjev, tečajev, študentskih izmenjav itd. V pritličju je bila na novo urejena tudi manjša dvorana v vzhodnem traktu Marijinega doma – v tem prostoru je bilo dodano novo pohištvo. Vrednost investicije je znašala 19.366,49 evra.

Obnova spomenikov

V letu 2020 se je pristopilo k obnovi spomenika NOB na Slopeh in v Šmarci, vrednost investicije je bila 6.045 evrov. Obnovila se je tudi dotrajana kamnita škarpa pri Preskarjevi bajti na Veliki planini, vrednost investicije pa je znašala 4.970 evrov.

VLAGAMO V RAZVOJ OTROK

Dodatna učilnica in kabinet na Osnovni šoli Toma Brejca

V lanskem šolskem letu je nastala potreba po še eni učilnici in tako se je iz dveh kabinetov preuredila učilnica in uredil nov kabinet za potrebe učiteljev. Vrednost investicije je znašala 46.092,30 evra.

Nova igrala v enoti Pestrna in enoti Rožle v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Zaradi dotrajanega igrala v enoti Pestrna je občina pristopila k zamenjavi novega kombiniranega igrala, ki je razgibano in primerno za otroke od drugega do šestega leta. Za igralo s podlago v vrednosti 32.613,69 evra je Občina Kamnik namenila 21.583,95 evra. V enoti Rožle pa je bilo postavljeno novo kombinirano igralo, namenjeno otrokom od drugega leta starosti dalje. Za potrebe senčenja otroškega igrišča je bila postavljena tudi mreža za delno senčenje igrišča. Vrednost investicije je znašala 6.413,05 evra.

SMO TRAJNOSTNO MOBILNA OBČINA

Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana

Načrtuje se ureditev nove kolesarske povezave v dolžini 13.735 metrov od Kamnika preko Mengša in Trzina do Ljubljane. Gre za glavno državno kolesarsko povezavo G 13, s katero želimo izvesti čim bolj direktno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane. Projekt je predviden za sofinanciranje in je uvrščen v Dogovor za razvoj regij. Vrednost celotne investicije je 3.777.073 evrov, od tega za Občino Kamnik 1.391.551 evrov. 

Kolesarska povezava Kamnik–Godič

Predvidena je ureditev približno 3,5 kilometra kolesarskih povezav med Kamnikom in Godičem. Na večini odseka je načrtovana nova kolesarska pot, na začetku in koncu odseka na območju poselitve pa souporaba voznega pasu. Kolesarske površine bodo urejene ob strugi vodotoka Kamniška Bistrica in po obstoječih poljskih poteh, kjer te že obstajajo. Vrednost celotne investicije je 1.099.631 evrov, od tega je 916.599 evrov upravičenih stroškov.

Sistem KAMKOLO

V Kamniku je bil junija 2019 uveden javni sistem izposoje električnih koles na šestih postajah znotraj mestnega območja. V sistemu izposoje koles, imenovanem Kamkolo, si uporabniki lahko brezplačno izposodijo trideset električnih koles, ki jih lahko uporabljajo 14 ur na teden. Projekt je eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mobilnosti v Kamniku, ki je izveden tudi v skladu s cilji Celostne prometne strategije Občine Kamnik. V letu 2020 smo sistem razširili z novo postajo pri Zdravstvenem domu Kamnik, ki bo začela delovati letos. Vrednost operacije znaša 296.020 evrov, sofinanciranje s strani EU in RS pa 116.778 evrov.

P+R Kamnik

Občina Kamnik je zgradila vozlišče P+R Kamnik, ki je začelo delovati junija 2020. Na parkirišču je urejenih 45 parkirnih mest, od tega 37 za osebna vozila, štiri parkirna mesta za invalide in štiri parkirna mesta, ki so namenjena polnjenju električnih vozil. Urejeno je tudi parkirišče za kolesa, ki omogoča parkiranje dvajset koles, na dveh polnilnih postajah pa je možno polnjenje štirih električnih vozil. Skupna vrednost projekta znaša 349.155,46 evra, od tega je bila vrednost sofinanciranja s strani EU in RS 229.293,22 evra.

Rekonstrukcija postaje Kamnik Graben

Rekonstrukcija se je izvajala na pobudo Občine Kamnik in Ministrstva za infrastrukturo. V okviru nadgradnje železniške postaje je bila izvedena rekonstrukcija peronske infrastrukture, preurejena je bila tirna infrastruktura in naprave, zgrajena dostopna pot na peron, postavljeno je bilo zavetišče z nadstrešnico, prenovljena telefonija in ozvočenje ter zgrajene kabelske trase za nove signalnovarnostne naprave. Razsvetljava se je zamenjala s sodobnimi LED-svetilkami. Prav tako so bile že dobavljene in prevzete signalnovarnostne naprave, ki bodo skupaj z urbano opremo vgrajene v letu 2021, in sicer v sklopu druge faze ureditve postajališča, v okviru katere se bo podrlo tudi odsluženo skladišče. Vrednost investicije je znašala 1.050.000 evrov in jo je v celoti financiralo Ministrstvo za infrastrukturo.

VARUJEMO VODNE VIRE

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah (KSA)

Projekt Mreža vodnih poti v KSA nadgrajuje projekta Vodne zgodbe KSA v integralni turistični produkt. Občine nadaljujemo ozaveščanje o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in vodne vire premišljeno in skrbno vgrajujemo v turistično ponudbo območja. Povezali smo se tudi z LAS Spodnje Koroške regije v Avstriji, saj del območja KSA posega tudi na območje Občine Železna Kapla. Celotna vrednost projekta je 298.308,91 evra, od tega 263.202,83 evra upravičenih stroškov. Občina Kamnik nima finančnih obveznosti, partnerji so LAS-i.

MUHA – Obvladovanje tveganj, vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti

Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na različne naravne nesreče (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva upravljalcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči. Občina Kamnik s partnerji izvaja analizo odpornosti vodovodnega sistema na navedene dejavnike in razvija sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na oskrbo s pitno vodo. V letu 2020 je bila v okviru projekta z novo strojno in programsko IT-opremo ter s komunikacijskimi napravami opremljena štabna soba Civilne zaščite Kamnik. Ker je namen projekta izboljšana odpornost sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke, se je že vzpostavilo poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih, v naslednjih treh periodah projekta pa se bo izvedla tudi analiza scenarijev in hidravlični model vodovodnega sistema Kamnik. Vrednost celotnega projekta je 2.396.858,00 evra, od tega je vrednost sofinanciranja ESRR 1.738.341,80 evra. 

STRATEŠKA ZEMLJIŠČA OBČINE KAMNIK

Nakup zemljiškega kompleksa na južnem delu nekdanje Smodnišnice

Pred časom se je pokazala možnost, da občina odkupi kompleks zemljišč na južnem delu območja nekdanje smodnišnice. Tako je v novembru občinski svet sprejel Sklep o soglasju k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi, v petek, 15. januarja 2021, pa je bila podpisana kupoprodajna pogodba, s katero je Občina Kamnik postala lastnica zemljišč in cestne oziroma komunalne infrastrukture. Občina Kamnik je poleg zemljišč oziroma zaokroženega kompleksa na južnem območju kupila nekatere ceste oziroma poti znotraj območja, pri čemer pa je vendarle treba poudariti, da gre za nekategorizirane in v največji meri tudi neurejene poti (delno preozke, nevzdrževane …). Kupljeni so zgrajeni komunalni vodi na teh zemljiščih (torej vodovod in kanalizacija) in dva industrijska šotora, stoječa na parceli 390/1 k. o. Kamnik. Občina Kamnik je tako kupila zemljišča v skupni površini 44.460 kvadratnih metrov ter 3.640 kvadratnih metrov površine stavb. Komunikacijske površine in cestišča predstavljajo približno 20.000 kvadratnih metrov površin, preostalo površino predstavljajo stavbišča, funkcionalna zemljišča stavb in v manjšem delu zelene površine. Celoten znesek kupnine skupaj s pripadajočim davkom za Občino Kamnik je znašal 2.002.637 evrov. 

Denacionalizacija

Urejena je sklenitev poravnave oziroma dokončna ureditev medsebojnih razmerij v denacionalizacijskem postopku z Zadružno zvezo Slovenije (oz. KGZ Kamnik), zaradi česar je Občina dokončna in nesporna lastnica nepremičnin v k. o. Podhruška (zadružni dom v Srednji vasi), nepremičnin v k. o. Šmartno v Tuhinju (VVZ A. Medveda) in nepremičnin v k. o. Volčji Potok (dom KS Volčji Potok). Da se je več desetletij trajajoči postopek denacionalizacije zaključil, je Občina Kamnik s ciljem sklenitve poravnave KGZ Kamnik prepustila v last 780 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, ki leži vzhodno od trgovine KGZ v Kamniku, in KGZ plačala 20.000 evrov odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, ki so bile predmet denacionalizacijskega postopka.

VLAGAMO V NEPREMIČNINE

Nakup prostorov Glasbene šole Kamnik

Predmet odkupa so bili poslovni prostori v tretji in četrti etaži objekta na Ljubljanski cesti 1, katerih neto površina je 489 kvadratnih metrov in predstavljajo učilnice in pisarne, ter ostale pomožne in skupne prostore v vseh etažah objekta v izmeri 616 kvadratnih metrov, ki predstavljajo hodnike, stopnišče, kotlovnico in neizdelano podstrešje. Prostori so bili kupljeni za ceno 381.894 evrov, namenjeni pa so za delovanje Glasbene šole Kamnik, ki je imela te prostore do nakupa v najemu.

Nakup športnega igrišča na Duplici

Občina je kupila od fizičnih oseb športno igrišče na Jakopičevi ulici. Za skupno 1461 kvadratnih metrov urejenega športnega igrišča je plačala 60.000 evrov.

Nakup nekdanjega Kulturnega doma Duplica

Občina Kamnik je kupila prostore v pritličju objekta nekdanjega Kulturnega doma na Duplici na Jakopičevi 11, v naravi pa gre za prostore nekdanjega kina. Skupna površina kupljenih prostorov znaša 345 kvadratnih metrov. Kupnina je znašala 70.000 evrov. Na novo pridobljene nepremičnine bo Občina prvenstveno namenila za potrebe krajanov Duplice.

Obnova zunanjih površin Policijske postaje Kamnik

Občina Kamnik je že v letu 2019 uredila notranje prostore Policijske postaje Kamnik, obnovo pa smo nadaljevali tudi v letu 2020, kjer je izvajalec del izvedel rušitev in uredil nove stopnice ter oporni zid ob njih, uredil hidroizolacijo zidu od stopnic do konca stavbe oz. začetka pločnika, izdelal klančino in kovinsko ograjo, uredil se je tudi nadstrešek. Vrednost celotne investicije je znašala 49.760,74 evra.